Máy xới đất 173 đề nổ đủ phụ kiện

17.000.000

Combo máy xới đất 173 có đề kèm với ưu đãi giá linh kiện bánh bám chống lầy, lưỡi xới đất mở rộng 32 lưỡi, bánh lồng lúa nan thẳng, lưỡi bừa ruộng, lưỡi cày.

Mua ngay