Hiển thị kết quả duy nhất

Bảo dưỡng bộ lọc theo hướng dẫn nhà sản xuất: Bộ lọc thô: 1.5µm Bộ lọc tinh 0.5µm Thời gian…