Máy xới đất ruộng hiệu quả cho nhà nông

Máy xới đất ruộng kachita chạy động cơ diesel

Công suất máy từ 4HP – 7HP

Mua ngay