Bảo dưỡng lọc khí máy xới đất Mini

Bảo dưỡng bộ lọc theo hướng dẫn nhà sản xuất:

Bộ lọc thô: 1.5µm

Bộ lọc tinh 0.5µm

Thời gian bảo dưỡng: 1 tháng 1 lần hoặc sau 50 giờ máy vận hành.

Mua ngay